Od deski do deski – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci

26 września 2019 r. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach rozpoczyna się cykl warsztatów literacko-plastycznych Od deski do deski. Są to zajęcia ze sztuki oparte na literaturze dla dzieci, prowadzone przez Fundację NIDO. Udział w nich wezmą dzieci najmłodsze, w wieku do 4 lat (m. in. grupa dzieci z Katolickiego Przedszkola Niepublicznego im. Aniołów Stróżów). Podczas zajęć prowadzący będą wybierać najciekawsze książki, czytać ich fragmenty i na ich podstawie organizować zabawy ruchowe, działania muzyczne i plastyczne.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program Partnerstwo dla Książki 2019.