Rozdaliśmy sadzonki lipy

W ramach akcji „100 lip na 100-lecie Pszczelarstwa w Ornontowicach”, która została przeprowadzona 25 września, rozdano 100 sztuk lipy drobnolistnej. Zainteresowanie mieszkańców było bardzo duże, stąd wszystkie sadzonki zostały rozdane przed czasem.