Bezpłatna komunikacja gminna – zgłoszenia

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż mieszkańcy Gminy mogą zgłaszać do 30.10.2019 r. propozycje zmian rozkładu jazdy bezpłatnej komunikacji gminnej w obowiązujących kursach.
Zmiany, jeżeli będą zasadne i możliwe do realizacji, zostaną wprowadzone od grudnia br.

Poza tym będzie możliwość składania kolejnych propozycji zmian w terminach do końca stycznia 2020 r. (zmiany możliwe do wprowadzenia od 1 marca 2020 r.), kolejne zgłoszenia do końca kwietnia 2020 r. (zmiany możliwe do wprowadzenia od 1 czerwca 2020 r.) itd. co oznacza, iż zmiany na linii, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będą wprowadzane nie częściej niż raz na kwartał.

Propozycję zmian rozkładu jazdy można złożyć na piśmie w Biurze Obsługi Stron Urzędu Gminy pok. nr 111 lub przesłać e-mailem na adres: ug@ornontowice.pl. Zgłoszenie prosimy składać na przygotowanym formularzu.