Wybory Parlamentarne

W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 6 SIERPNIA 2019 r. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ INFORMUJEMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY:

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Okręg wyborczy nr 30 – część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz miast na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 9.

WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Okręg wyborczy nr 73 – część województwa śląskiego obejmująca obszary powiatów: mikołowski, rybnicki oraz miasto na prawach powiatu: Rybnik.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40.

TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW:

  1. Termin wyborów przypada na dzień 13 października 2019 r.
  2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 7.oo – 21.oo
  3. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, 2 i 3 mieścić się będą na I piętrze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ornontowicach, przy ul. Zwycięstwa 7. Wejście do lokali OKW – głównym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej.
  4. Wejście dla osób niepełnosprawnych od strony sali gimnastycznej i przedszkola.

JAK GŁOSOWAĆ?

Wyborcy głosują osobiście.

Wyborcy niepełnosprawni mogą zagłosować:

  • korespondencyjnie (zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa z dniem 30 września 2019 r.)
  • przez pełnomocnika (termin zgłaszania wójtowi zamiaru głosowania przez pełnomocnika upływa z dniem 4 października 2019 r).
  • Wyborca może również głosować poza miejscem stałego zamieszkania. Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w kraju, upływa 8 października 2019 r.
  • Wyborca może zagłosować również poza granicami Polski oraz przebywając na polskich statkach morskich. w tym celu należy złożyć wniosek o wpisanie wyborcy w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach, do dnia 10 października br.

Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w 2019 r.

Obywatele polscy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują za granicą albo przebywają tam czasowo będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z elektronicznego systemu rejestracji  e-wybory:  https://ewybory.msz.gov.pl Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października  2019 r. (włącznie).

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej drukowana jest koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na szarym tle.

W wyborach do Sejmu RP wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej drukowana jest koloru białego, z tym że nazwiska kandydatów drukowane są na żółtym tle.

Wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” z lewej strony obok jego nazwiska.

Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem!

Prosimy o bieżące śledzenie „Kalendarza wyborczego” oraz zapoznanie się z Obwieszczeniem Wójta Gminy Ornontowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

Za sprawne przeprowadzenie głosowania odpowiedzialne będą Obwodowe Komisje Wyborcze Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

Ważne telefony:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – 32 3306271

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – 32 3306272

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – 32 3306273

Biuro Ewidencji Ludności – 32 3306223

Urząd Gminy Ornontowice – 32 3306204

Pełnomocnik OKW – 32 3306217

Urzędnik Wyborczy – 32 3306270

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej – 33 8124598