AKCJA ZIMA 2019/2020

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Urząd Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a.

W sprawach INTERWENCYJNYCH związanych z „Akcją zima” należy kontaktować się z pracownikiem oddelegowanym do pełnienia dyżuru pod numerem telefonu 501 548 282, czynnym całodobowo lub pod nr 32 3306268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

W okresie zimowym 2019/2020 czynności utrzymania zimowego:

dróg gminnych w stanie „BIAŁE PRZEJEZDNE” z podziałem na cztery rewiry obszarowe prowadzą firmy:

  1. Usługi Wielobranżowe Cecylia Domogała z siedzibą przy ul. Kolejowej 41 w Ornontowicach – rewir 1 (ul. Kolejowa, Polna, Marzankowice, Pośrednia i Okrężna), rewir 2 (ul. Grabowa, Brzozowa, Bukowa, Cyprysowa, Działkowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Sosnowa, Klasztorna, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Karola Miarki, Świerkowa, Tartaczna, Skośna, Żabik);
  2. Kazimierz Zajusz Usługi dla Ludności z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 186 w Ornontowicach – rewir 3 (ul. Bankowa, Boczna, Cicha, Graniczna, Jasna, Krótka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna, Solarnia, Zachodnia, Kwiatowa, Myśliwska);
  3. Darko Dariusz Drążkiewicz z siedzibą przy ul. Zamenhofa 8/31 w Rudzie Śląskiej – rewir 4 (ul. Akacjowa).

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ornontowice (ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa) odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8.

Czynności utrzymania zimowego dróg powiatowych prowadzi firma: COMPLEX S.C., z siedzibą przy ul. F. Stuska 5 w Orzeszu, tel. 660 764 079.

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Ornontowice (ul. Bujakowska) odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, tel. 32 7819211.

Zimowe utrzymanie chodników przylegających do posesji zabudowanych należy do właścicieli tych posesji. W celu poprawy i ujednolicenia standardu utrzymania chodników w ciągach głównych dróg Ornontowic, podobnie jak w latach poprzednich, gmina będzie prowadzić prace związane z odśnieżaniem chodników przy użyciu mikrociągników wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.