Bieżące inwestycje

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 22.11.2019 r. została podpisana umowa na zadanie pn. Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Klonowa).
Wobec powyższego, w najbliższych tygodniach wzdłuż ul. Klonowej rozpoczną się roboty budowlane.
Bardzo prosimy mieszkańców o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności poruszając się w pobliżu prowadzonych prac.