Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że od dnia 1 grudnia 2019 r. nie będzie punktu kasowego w budynku  Urzędu Skarbowego. Miejscem prowadzenia punktu kasowego będzie Mikołowski Bank Spółdzielczy, ul. Krakowska 29 w Mikołowie.