Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK Budryk