IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze organizuje IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2019 poz. 1148, z późn. zm.).

Wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: https://pkw.gov.pl