Podsumowanie ankiet dot. Funduszu Obywatelskiego 2020
Szanowni Mieszkańcy,

dziękuję Państwu za aktywny udział w badaniu ankietowym, celem

którego było poznanie Państwa preferencji co do potrzeby wdrożenia w przyszłości budżetu obywatelskiego. Budżet obywatelski wymaga pewnego przygotowania formalnego i realizacji odpowiedniej procedury, dlatego poznanie Państwa zdania i zapotrzebowania w tym obszarze jest dla mnie – jako Wójta Gminy Ornontowice – cenną wskazówką.

Wychodząc naprzeciw przyszłym działaniom, treść ankiety została tak skonstruowana, by dać możliwość wypowiedzenia się Mieszkańcom co do realizacji któregoś z wymienionych w katalogu zadań już w roku 2020. Poniżej prezentujemy podsumowanie wyników ankiet. Wynika z nich, że największym Państwa zainteresowaniem cieszyły się dwie propozycje, tj. budowa Tężni solankowej – inhalatorium na wolnym powietrzu oraz Fit Park – Street Workout do ćwiczeń, „małpi gaj” do zabawy. Inwestycje te zostaną poddane bardziej szczegółowej analizie: lokalizacyjnej i kosztowej, na podstawie której będziemy starali się proponować ich wpisanie do budżetu gminy na rok 2020 lub 2021.

Z poważaniem,
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Podsumowanie ankiet FO