Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali ARTerii odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne z Wykonawcą, Inspektorem Nadzoru i Operatorem Projektu.

Prosimy, aby na spotkanie przybyli właściciele/osoby podpisujące umowy, gdyż poproszeni Państwo zostaniecie o dopełnienie formalności, które leżą po stronie Wykonawcy, a wynikają z Prawa budowlanego.

Proszę przynieść z sobą kopie rachunków za energię elektryczną za ostatni pełny okres rozliczeniowy (rok).