Roczny program współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Roczny program współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020: