Wymiana źródeł ciepła – możliwości

Możliwości przy wymianie źródeł ciepła:

  • Dotacje do wymiany kotła przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, wnioski o przyznanie dotacji do wymiany kotła c. o. można składać w terminie od 2 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. – informację można uzyskać w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pok. 108), tel. 32/ 33 06 237 lub na stronie www.ornontowice.pl, w zakładce Dla mieszkańców → Ochrona środowiska → Dotacje celowe do zakupu kotła;
  • Zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, zgodnie z przyjętą w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/123/19 Rady Gminy Ornontowice, która wejdzie w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego – informacji w tym zakresie udziela Wydział Finansowy i Budżetu – Podatki, nr tel. 32/ 33 06 202, 32/ 33 06 209;
  • Ulga termomodernizacyjna – od stycznia 2019 r. podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych m.in. na zakup ekologicznego źródła ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację systemu wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian, montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych; informacji w tym zakresie udziela Urząd Skarbowy w Mikołowie, tel. 32/ 32 46 100.