Informacja dot. Programu Słoneczna Gmina Ornontowice II

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania pn. “Program Słoneczna Gmina Ornontowice II” – firma ECO SOLAR Sp. z.o.o. z siedzibą w Namysłowie przy ul. Wszeradów 2.

Powyższa firma obsługuje tylko 81 beneficjentów projektu.

Wszystkie inne firmy kontaktujące się z mieszkańcami w sprawie montażu paneli fotowoltaicznych nie są związane w żaden sposób z Gminą Ornontowice.