Konkurs pn. “Drugie życie odpadów”

Wójt Gminy Ornontowice podpisał umowę o współdziałaniu przy realizacji Konkursu Ekologicznego dla klas VII i VIII szkół podstawowych. Stronami umowy są Powiat Mikołowski i Gminy wchodzące w jego skład.

Konkurs pt. „Drugie życie odpadów” realizowany będzie w ramach projektu pn.: „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”, zgodnie z celem strategicznym: „Infrastruktura społeczna oraz przestrzeń dostosowana do potrzeb obecnych i przyszłych mieszkańców obszaru funkcjonowania powiatu mikołowskiego” – sfera „Przestrzeń i Środowisko”.