Obowiązek złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest

Przypominamy osobom posiadającym wyroby zawierające azbest o obowiązku złożenia Wójtowi Gminy Informacji o wyrobach zawierających azbest, do dnia 31 stycznia br.

Druk Informacji do pobrania także w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pokój nr 108).