Sesja Rady Gminy

30 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku Sesja Rady Gminy Ornontowice.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wzięli w niej udział zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Kopalni Węgla Kamiennego „Budryk”, którzy odpowiadali na pytania radnych i mieszkańców.

Na sesję przybyli:

  • Dariusz Kluczniok, Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny KWK „Budryk”;
  • Piotr Stajno, Kierownik Wydziału Szkód Górniczych KWK „Budryk”;
  • Zbigniew Szreder, Inż. ds. Tąpań i Geofizyki KWK „Budryk”;
  • Jan Płaczek, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Inwestycji i Rozwoju Kopalni KWK „Budryk”;
  • Krystyna Stec, Kierownik Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej GIG;
  • Jolanta Adamik-Plutecka – Kierownik Zespołu Zagrożeń Naturalnych JSW SA;
  • Roman Sus, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

Zamieszczamy link do sesji:

I część sesji

II część sesji:

Więcej w styczniowym numerze „Głosu Ornontowic”.