Informacja Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z ogłoszonymi konsultacjami Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego informuję, że jak dotąd Gmina nie była informowana o jakichkolwiek planach dotyczących przebiegu nowych linii kolejowych przez jej teren.

Pragnę zapewnić mieszkańców Gminy Ornontowice, że stanowisko Wójta Gminy Ornontowice odnośnie „wariantu zielonego” linii nr 170 ciągu nr 7 nowego korytarza kolejowego w ramach Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który przebiega przez teren Gminy Ornontowice będzie negatywne.

Jednocześnie gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców Ornontowic do włączenia się w odbywające się konsultacje i wyrażenie swoich opinii bezpośrednio za pomocą strony internetowej umożliwiającej zgłaszanie uwag i wniosków – https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl.

Równocześnie istnieje możliwość włączenia się w Akcję Protestacyjną poprzez wypełnienie „Listy Poparcia Protestu”, która jest dostępna w portierni Urzędu Gminy lub pobranie i uzupełnienie ww. listy w udostępnionej wersji elektronicznej i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca br.

W imieniu Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice zapraszam także na Komisję Rady Gminy zaplanowaną na 25 lutego br. godz. 16:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej, która będzie poświęcona m.in. na dyskusję w przedmiocie ww. wariantów nowych korytarzy kolejowych oraz podczas której będzie można wyrazić swoją opinię. Po uzgodnieniu wspólnego stanowiska radnych, zostanie ono wyrażone w postaci uchwały Rady Gminy podczas najbliższej sesji rady.

Informuję także, że stanowisko Wójta odnośnie „wariantu niebieskiego” linii nr 170 ciągu nr 7 nowego korytarza kolejowego, który także przebiega przez teren Gminy Ornontowice, będzie uzależnione od zapoznania się ze szczegółami technicznymi i terenowymi jego przebiegu, o czym będę informował na bieżąco.

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka