Informacja z Centrum Zdrowia w Mikołowie – tomograf

Informacja z Centrum Zdrowia w Mikołowie:  

“Informujemy, że 14 lutego 2020 r. (piątek) w godzinach od 12:00 do 20:00 planowana jest przerwa techniczna w pracy tomografu komputerowego znajdującego się w Centrum Zdrowia w Mikołowie z przyczyn niezależnych od podmiotu leczniczego. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, prosimy o niekierowanie pacjentów wymagających pilnego wykonania tomografii komputerowej (szczególnie podejrzewanych o udar mózgu) w godzinach 12:00 – 20:00 do Izby Przyjęć Centrum Zdrowia w Mikołowie.”