Kominiarze przeprowadzą inwentaryzację urządzeń grzewczych

W związku z otrzymaną wiadomością informujemy, iż 26 września 2019 r. w Rybniku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Województwem Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy, w celu realizacji działań na rzecz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim.

W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich (w tym także kominiarze z powiatu mikołowskiego), w trakcie prowadzonych przeglądów kominiarskich będą przeprowadzać inwentaryzację urządzeń grzewczych. Mieszkańcy zostaną poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety na temat aktualnego urządzenia grzewczego. Kominiarze będą posiadać identyfikator oraz kserokopię zawartego porozumienia o współpracy partnerskiej.