Komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego – koronawirus SARS-CoV-2

Poniżej zamieszczamy komunikaty GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w związku z koronawirusem.

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch-2/

Komunikat dla podróżujących nr 33 Warszawa, 26 lutego 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-33-warszawa-26-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 34 Warszawa, 27 lutego 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-34-warszawa-27-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 35) Warszawa, 28 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-35-warszawa-28-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 36) Warszawa, 29 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-36-warszawa-29-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących (nr 37) Warszawa, 1 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 39 Warszawa, 3 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-39-warszawa-3-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

Komunikat dla podróżujących nr 40 Warszawa, 4 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-40-warszawa-4-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 41 Warszawa, 5 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-41-warszawa-5-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 43 Warszawa, 7 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-43-warszawa-7-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who/

Komunikat dla podróżujących nr 44 Warszawa, 9 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-44-warszawa-9-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/

Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-kontroli-sanitarnych-na-granicach/

Jak skutecznie dezynfekować ręce: https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

Korzystanie przez dzieci i młodzież ze źródełek i fontann.

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce: https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-wystepowaniem-koronawirusa-w-polsce/

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dot. odwiedzin osób bliskich i wizyt przedstawicieli handlowych oraz medycznych w szpitalach (11.03.2020): https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-glownego-inspektora-sanitarnego-dot-odwiedzin-osob-bliskich-i-wizyt-przedstawicieli-handlowych-oraz-medycznych-w-szpitalach/

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego (12.03.2020): https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/

Komunikat dla podróżujących nr 47 Warszawa, 12 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC): https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-47-warszawa-12-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa: https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

Informacja o funkcjonowaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla klientów: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-funkcjonowaniu-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dla-klientow/

Zamknięte granice przed koronawirusem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zamkniete-granice-przed-koronawirusem/

Komunikat dla podróżujących nr 48 Warszawa, 15 marca 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-48-warszawa-15-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 50 Warszawa, 17 marca 2020: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-50-warszawa-17-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

#zadzwońdoseniora: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zadzwondoseniora/

Koronawirus: informacje i zalecenia – Portal.Gov.pl: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-informacje-i-zalecenia-portal-gov-pl/

Komunikat dla podróżujących nr 51 Warszawa, 18 marca 2020 r.: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-51-warszawa-18-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Koronawirus. Co trzeba wiedzieć o kwarantannie: https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie/

Wstrzymanie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wstrzymanie-szczepien-obowiazkowych-w-ramach-programu-szczepien-ochronnych/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/

Komunikat dla podróżujących nr 53 Warszawa, 20 marca 2020 r. (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC, CDC) https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-53-warszawa-20-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

DEFINICJA PRZYPADKU NA POTRZEBY NADZORU NAD ZAKAŻENIAMI LUDZI NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/definicja-przypadku-na-potrzeby-nadzoru-nad-zakazeniami-ludzi-nowym-koronawirusem-sars-cov-2/

Komunikat dla podróżujących nr 54 Warszawa, 23 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-54-warszawa-23-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 55 Warszawa, 24 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-55-warszawa-24-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-nie-ma-mozliwosci-odmowy-wykonania-testow/

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus) https://gis.gov.pl/aktualnosci/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH https://gis.gov.pl/aktualnosci/zalecenia-pteilchz-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-chorob-zakaznych-i-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczace-postepowania-z-chorymi-zakazonymi-sars-cov-2-ktorzy-nie-wymagaja-hospitalizacji/

Komunikat dla podróżujących nr 56 Warszawa, 25 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-56-warszawa-25-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Komunikat dla podróżujących nr 57 Warszawa, 26 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/bez-kategorii/komunikat-dla-podrozujacych-nr-57-warszawa-26-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wyrobów piekarniczych https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-wyrobow-piekarniczych/

Ostrzeżenie przed ofertami dotyczącymi „przeciwwirusowych” produktów spożywczych https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-przed-ofertami-dotyczacymi-przeciwwirusowych-produktow-spozywczych/

Komunikat dla podróżujących nr 58 Warszawa, 28 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-58-warszawa-28-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina zasady dotyczące opuszczania kwarantanny https://gis.gov.pl/aktualnosci/glowny-inspektorat-sanitarny-przypomina-zasady-dotyczace-opuszczania-kwarantanny/

Komunikat dla podróżujących nr 60 Warszawa, 31 marca 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-60-warszawa-31-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-i-cdc/

Koronawirus – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

Osoby na kwarantannie a przesyłki pocztowe https://gis.gov.pl/aktualnosci/osoby-na-kwarantannie-a-przesylki-pocztowe/

Obowiązek zgłaszania chorób zakaźnych i zgonów z ich powodu https://gis.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zglaszania-chorob-zakaznych-i-zgonow-z-ich-powodu/

Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

Produkty biobójcze wykazujące działanie wirusobójcze https://gis.gov.pl/aktualnosci/produkty-biobojcze-wykazujace-dzialanie-wirusobojcze/

Na czas epidemii koronawirusa odłóżmy aktywność fizyczną na dworze https://gis.gov.pl/aktualnosci/na-czas-epidemii-koronawirusa-odlozmy-aktywnosc-fizyczna-na-dworze/

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca środków do dezynfekcji rąk oraz powierzchni https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dotyczaca-srodkow-do-dezynfekcji-rak-oraz-powierzchni/

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Sprawdź, co zrobić! https://gis.gov.pl/bez-kategorii/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa-sprawdz-co-zrobic/

Struktura zakażeń SARS-CoV-2 /8 kwietnia 2020 r./ https://gis.gov.pl/bez-kategorii/struktura-zakazen-sars-cov-2-8-kwietnia/

Kontakt z PSSE i WSSE https://gis.gov.pl/aktualnosci/kontakt-z-psse-i-wsse/

Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej https://gis.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zakrywania-ust-i-nosa-w-przestrzeni-publicznej/

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 2 Warszawa, 16 kwietnia 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-2-warszawa-16-kwietnia-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Zagrożenie COVID-19 – informacja dla rolników, plantatorów https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dekalog-bezpiecznego-zachowania-podczas-epidemii-koronawirusa/

Komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/

Komunikat dot. aktualnej sytuacji epidemiologicznej COVID-19 nr 6 Warszawa, 24 kwietnia 2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dot-aktualnej-sytuacji-epidemiologicznej-covid-19-nr-6-warszawa-24-kwietnia-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-who-ecdc-cdc/

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa – aktualizacja 28/04/2020 https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa-aktualizacja-28-04-2020/