Protest przeciwko planowanym na terenie Gminy Ornontowice przebiegom nowych linii kolejowych

W związku z przedłożeniem przez Centralny Port Komunikacyjny do konsultacji społecznych dokumentu – Strategiczne Studium Lokalizacyjne, którego celem jest określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego kraju, oraz w związku z prowadzoną akcją informacyjno-protestacyjną, informujemy, że w najbliższą niedzielę (1 marca br.) przed i po każdej mszy św. na placu przed ornontowickim kościołem Radni Gminy Ornontowice będą zbierali podpisy na LISTACH POPARCIA PROTESTU przeciwko planowanym na terenie Gminy Ornontowice przebiegom nowych linii kolejowych.

Przypominamy, że listy są dostępne również na portierni Urzędu Gminy oraz poniżej: