Spotkanie „G-6” w Ornontowicach

Dziś, tj. 18 lutego z inicjatywy Wójta Gminy Ornontowice Marcina Kotyczki w siedzibie ornontowickiego urzędu spotkali się włodarze pięciu gmin powiatu mikołowskiego oraz przedstawiciele starostwa.

W rozmowach uczestniczyli: Starosta Powiatu Mikołowskiego – Mirosław Duży, Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Marszolik, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Grażyna Nazar, Burmistrz Miasta Mikołów – Stanisław Piechula, I Zastępca Burmistrza Miasta Mikołów – Mateusz Handel, Burmistrz Miasta Łaziska Górne – Aleksander Wyra, Burmistrz Miasta Orzesze – Mirosław Blaski, Wójt Gminy Wyry – Barbara Prasoł oraz Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra.

Było to pierwsze z nowego cyklu spotkań roboczych o nazwie „G-6” mających na celu zacieśnienie współpracy między wszystkimi włodarzami naszego powiatu i poruszanie istotnych spraw rangi bieżącej. Inicjatorem cyklu jest wójt Marcin Kotyczka.