Zebranie Spółki Wodnej

27 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej w Ornontowicach, które poprowadzili przewodniczący Henryk Skopek oraz księgowa Janina Kozioł.

Wśród uczestników znaleźli się: Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – Arkadiusz Pamuła, Naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice – Justyna Sittek-Goj, Kierownik Wydziału Szkód Górniczych KWK „Budryk”– Piotr Stajno oraz Członkowie Spółki i zainteresowani mieszkańcy.

Po odczytaniu sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r., sprawozdania Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. oraz przedstawienia planu finansowego na rok bieżący Członkowie Walnego Zgromadzenia podjęli uchwały zatwierdzając powyższe. Ponadto w trakcie spotkania ustalono wysokość składki członkowskiej na 2020 rok., która kształtuje się na poziomie ubiegłorocznej tj. 24 zł od ha posiadanego gruntu.