Bezpłatna komunikacja gminna – zawieszona

W związku z zaleceniami i działaniami prewencyjnymi oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice, w ramach działań profilaktycznych, związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, Wójt Gminy zawiesza bezpłatną komunikację gminną w dniach od 16 do 25 marca br. (z możliwością przedłużenia w przypadku dalszego zagrożenia wirusem).