Informacja o liczbie osób zarażonych koronawirusem – Gmina Ornontowice

Przekazujemy informację dotyczącą liczby osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 (Ornontowice i Powiat Mikołowski).

Informacja będzie w miarę możliwości raz dziennie aktualizowana.

Podkreślamy, że Urząd Gminy Ornontowice jest zobowiązany udostępniać tylko oficjalnie przekazane dane, które sukcesywnie przesyła nam Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie, które z kolei otrzymuje informacje z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Stąd może nastąpić kilkunastogodzinny poślizg w przepływie informacji, na który całkowicie nie mamy wpływu.
Żadna inna instytucja rządowa bądź samorządowa nie przekazuje i nie udostępnia Urzędowi Gminy w Ornontowicach oficjalnych danych, stąd nie możemy opierać się na informacjach ukazujących się w różnych mediach społecznościowych. Liczymy na zrozumienie i zdroworozsądkowe podejście do udostępnianych informacji przez portal Urzędu Gminy.

Jednocześnie informujemy, że Urząd Gminy Ornontowice, ani żadne podległe mu gminne jednostki organizacyjne, nie przeprowadzają testów na obecność koronawirusa. Informujemy także, że Urzędowi Gminy nie są udostępniane dane na temat ilości przeprowadzonych testów wśród mieszkańców Gminy Ornontowice bądź Powiatu Mikołowskiego.

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 17 marca, godz. 20.15: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 18 marca, godz. 20.15: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 19 marca, godz. 20.00: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 20 marca, godz. 20.20: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 21 marca, godz. 21.20: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 22 marca, godz. 20.20: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 23 marca, godz. 20.25 Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 24 marca, godz. 20.30 Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 25 marca, godz. 20.30 Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 26 marca, godz. 19.00: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0

Liczba osób w kwarantannie na dzień 26 marca, godz. 19.00: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 103 (razem w powiecie: 104 osoby) – źródło oficjalne.

Liczba osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 27 marca, godz. 19.50: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0.
Liczba osób w kwarantannie na dzień 27 marca, godz. 19.50: Gmina Ornontowice: 2; Powiat Mikołowski: 110 (razem w powiecie: 112 osób) – źródło oficjalne.