Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w KWK Budryk

Informacja o wstrząsie zarejestrowanym w rejonie zrobów Ściany Cw-1 pokł. 401 w JSW SA KWK „Budryk” w dniu 24 marca 2020 r.: