Informacje z jednostek organizacyjnych

Informacja z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

W związku z działaniami prewencyjnymi spowodowanymi zagrożeniem koronawirusem Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach informuje, iż od dnia 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. nie będzie przyjmował petentów. Nie będzie prowadzona praca w terenie. W sytuacjach wymagających niezbędnej pomocy Zakładu pracownicy w godzinach urzędowania placówki będą dostępni pod następującymi numerami telefonów:
– sekretariat : tel. 32 336 12 33
– sprawy wodociągowe: tel. 602 573 061
– dyspozytor: tel. 602 573 096

Faktury za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki będą wystawiane telefonicznie pod nr tel. 32 336 12 33 bądź mailowo: oplaty@zgkiw.ornontowice.pl

Wszelkie wnioski proszę przesyłać na adres mailowy: zgkiw@ornontowice.pl

Informacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

W związku z działaniami prewencyjnymi spowodowanymi zagrożeniem koronawirusem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż od dnia 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. nie będzie przyjmował petentów.
W sytuacjach wymagających niezbędnej pomocy Ośrodka pracownicy w godzinach urzędowania placówki będą dostępni pod następującymi numerami telefonów:
– dział świadczeń rodzinnych: tel. 796 076 480
– pracownicy socjalni oraz asystent rodziny: tel. 794 403 158
lub 32 235 45 03.

Nie będzie także czynny PUNKT KONSULTACYJNY przy ul. Żabik 6/8.

Ponadto do odwołania zawieszone zostały zajęcia w ramach Programu „Samodzielni na przyszłość”.