Komunikat GIS

Zamieszczamy komunikat GIS dot. kwestii odpadów powstających w miejscach kwarantanny.