Komunikat Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 marca

SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z zaleceniami i działaniami prewencyjnymi oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice, w ramach działań profilaktycznych, związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2, informuję że:

1. W dniach od 16 do 25 marca (z możliwością przedłużenia) zamknięte dla petentów zewnętrznych zostają:

 • Urząd Gminy (tel. 32 330 62 00);
 • Urząd Stanu Cywilnego (tel. 32 330 62 26);
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej (tel. 32 336 12 33);
 • Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych (tel. 32 336 13 38).

We wskazanym powyżej okresie w każdej sprawie z ww. jednostkami prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

W dniach od 12 do 13 marca ww. jednostki funkcjonują w dotychczasowym trybie, jednak w ramach działań zapobiegawczych, zwracam się do Państwa z apelem o ograniczenie wizyt wyłącznie w najpilniejszych sytuacjach. Sugerujemy załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.  

——————————————————–

2. W dniach od 16 do 25 marca (z możliwością przedłużenia) zamknięty dla uczniów, rodziców oraz petentów zewnętrznych zostaje:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny (tel. 32 235 50 16);

We wskazanym powyżej okresie nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a w każdej sprawie prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

W dniach od 12 do 13 marca ZS-P organizuje dla dzieci szkolnych i przedszkolnych wyłącznie zajęcia opiekuńcze, w godzinach  6.00 – 17.00 (przedszkole) i 6.30 – 16.30 (szkoła podstawowa). Dzieci będą miały możliwość korzystania z posiłków. Zwracam się do Państwa z apelem, by korzystać z zajęć opiekuńczych wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

Informuję, że w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w dniach od 16 do 25 marca zostają także zamknięte wszystkie pozostałe placówki oświatowe na terenie Gminy Ornontowice, tj.:

 • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP (ul. Zamkowa 2);
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych (ul. Dworcowa 1);
 • żłobek niepubliczny „Minionkowo” (ul. Bujakowska 18 d).

­­­——————————————————–

3. W dniach od 12 do 25 marca (z możliwością przedłużenia) zamknięte dla petentów zewnętrznych zostają:

 • ARTeria Centrum Kultury i Promocji (tel. 32 235 46 98);
 • Gminna Biblioteka Publiczna (tel. 32 336 13 90);
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tel. 32 235 45 03);
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna (tel. 32 330 62 83).

We wskazanym powyżej okresie w każdej sprawie z ww. jednostkami prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

W tym czasie nie będą odbywały się żadne zajęcia, warsztaty, próby, występy oraz spotkania dla seniorów. Wszystkie pomieszczenia w obiektach użyteczności publicznej będą niedostępne.

——————————————————–

4. W dniach od 12 marca do odwołania w Gminnym Ośrodku Zdrowia wprowadza się co następuje:

 • pacjenci powinni unikać osobistych wizyt w poradni;
 • we wszystkich sprawach apelujemy w pierwszej kolejności o telefoniczny kontakt z rejestracją (uruchomiono dodatkowy nr telefonu);
 • rejestracja na wizyty do lekarzy POZ tylko telefonicznie od godz. 7.30 pod numerami telefonów: 32 235 50 15 oraz 32 428 17 32.

Wprowadzenie powyższych zasad jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich pacjentów oraz ciągłego funkcjonowania poradni. 

——————————————————–

5. W związku z zaistniałą sytuacją w dniach od 12 marca do odwołania zostają zamknięte wszystkie place zabaw i kompleksy sportowe „Orlik” oraz zostają zawieszone wszystkie zajęcia sportowe GKS Gwarek Ornontowice. 

Ponadto zostały przełożone na inne terminy następujące wydarzenia:

– zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej, zaplanowane na dzień 14 marca;

– rekolekcje Wielkopostne, zaplanowane w dniach 16-18 marca;

– mecz IV ligi : Gwarek Ornontowice – Slavia Ruda Śląska, zaplanowany na dzień 21 marca;

– spektakl „Kopidoł” Teatru Naumiony, zaplanowany na dzień 21 marca.

——————————————————–

6. W związku z zaistniałą sytuacją w dniach od 16 do 25 marca (z możliwością przedłużenia)  zostaje zawieszona bezpłatna komunikacja gminna, zarówno w dni robocze, jak i w niedzielę. 

——————————————————–

7. Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji społecznych i stowarzyszeń, by w ramach działań profilaktycznych powstrzymać się od organizacji wszelkich spotkań i wydarzeń, podczas których mogłoby wystąpić niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice