Komunikat Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 marca

DRODZY MIESZKAŃCY!

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii chorobą COVID-19 i wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice informuję, że:

PRZEDŁUŻAM DO ODWOŁANIA ZAMKNIĘCIE DLA PETENTÓW ZEWNĘTRZNYCH NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTEK GMINNYCH:

1. Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego;

2. Arteria – Centrum Kultury i Promocji;

3. Gminna Biblioteka Publiczna;

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

5. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna;

6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej;

7. Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. na obszarze kraju ograniczone zostało funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, stąd do 10 kwietnia br. zawieszone są wszelkie zajęcia w następujących gminnych jednostkach:

Zespół Szkolno-Przedszkolny;

oraz działających na terenie Gminy Ornontowice pozostałych jednostkach, tj.:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych;

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP;

Żłobek Niepubliczny.

W sprawach załatwianych przez ww. jednostki gminne należy kontaktować się w pierwszej kolejności wyłącznie telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00:

● Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32 330 62 04

● Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 32 235 45 03

● Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – tel. 32 336 12 33

● Zespół Szkolno-Przedszkolny – tel. 32 235 50 16

Ponadto:

● po godzinie 15.00 w sytuacjach alarmowych funkcjonuje dyspozytor pod nr tel. 602 573 096;

● w sytuacjach wymagających zapewnienia wsparcia, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz przebywającym na kwarantannie, należy kontaktować się w pierwszej kolejności wyłącznie telefonicznie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

● w portierni Urzędu Gminy funkcjonuje biuro podawcze (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00) gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków zarówno do Urzędu Gminy, jak i do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA  
(pracuje od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin, tj. 8.00 – 18.00)

Bardzo wyraźnie rekomendujemy, aż do odwołania:

● unikania osobistych wizyt w poradni!!!

● wszystkie wizyty do lekarzy POZ, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci należy umawiać telefonicznie od godz. 7.30 pod numerami tel.: 32 235 50 15 oraz 32 428 17 32;

● większość spraw (recepty, skierowania, zwolnienia lekarskie) można załatwić zdalnie – w tych sprawach również prosimy o telefoniczny kontakt z rejestracją.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Zdrowia nie funkcjonuje:

● medycyna pracy (decyzją Głównego Inspektora Pracy);

● laboratorium (punkt poboru materiału do badań);

● gabinet stomatologiczny.

INFORMACJE
RÓŻNE:

Wszystkie place zabaw zamknięte są do odwołania. Prosimy także, aby w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie nie korzystać ze wszystkich siłowni zewnętrznych.

Szalety gminne zamknięte są do odwołania.

Bezpłatna komunikacja gminna zawieszona jest do odwołania.

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) czynny jest wyłącznie we wtorki (godz. 12.00 – 16.00), czwartki (godz. 12.00 – 16.00) oraz w soboty (godz. 9.00-13.00).

PRZYDATNE
TELEFONY:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie: 32 326 04 30; tel. kom. 798 717 178.

Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach na temat koronawirusa: 517 497 829.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia na temat koronawirusa: 800-190-590.

Ponownie podkreślam, że wprowadzone rozwiązania podyktowane są troską o zdrowie mieszkańców. Apeluję, aby tę trudną sytuację traktować poważnie i odpowiedzialnie! To nie jest czas urlopów lub ferii, ale czas kwarantanny, czyli odizolowania od potencjalnego ryzyka. Zadbajmy świadomie o zdrowie własne, jak i naszych najbliższych, sąsiadów, znajomych.

O kolejnych działaniach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy www.ornontowice.pl

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy