Konsultacje w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020”.

Trwają konsultacje w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2020”.

Konsultacje będą trwały do 13 marca 2020 r.

Więcej informacji:

Informacja o konsultacjach w BIP.