PADŁE DZIKI – gdzie zgłaszać?

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowanie zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W związku w powyższym prosi się mieszkańców aby w przypadku odnalezienia padłych dzików i ich szczątków na terenie Gminy Ornontowice zgłosić ten fakt do:

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 32/ 326-04-30), który niezwłocznie przekazuje informację do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii.