Samodzielni na przyszłość – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów, z terenu Gminy Ornontowice. Działania adresowane są do osób niepełnosprawnych, opiekunów tych osób, jak i członków rodzin w okresie od marca do lipca 2020 r.

Projekt zakłada następujące działania:

  • Stworzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Oferta ta jest skierowana do opiekunów osób niepełnosprawnych czy niesamodzielnych. Stworzenie grupy ma na celu integrację uczestników, nawiązanie kontaktów i współpracy
z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach wzajemnego wsparcia uczestnicy mogą wymieniać się informacjami o możliwościach korzystania z dotacji na sprzęt rehabilitacyjny na likwidowanie barier architektonicznych, na turnusy rehabilitacyjne czy zniżki na zakup leków i środków higienicznych z funduszu ochrony zdrowia. W ramach działania grupy, organizowane będą spotkania ze specjalistami np. rehabilitantem, psychologiem, dietetykiem itp. Spotkania będą odbywać się dwa razy
w miesiącu, w siedzibie Punktu Konsultacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ornontowicach przy ulicy Żabik 6/8. Przewiduje się, ze grupa będzie liczyć od 10 – 12 osób.

  • TRANSPORT dla osób z Gminy Ornontowice do placówek na terenie powiatu mikołowskiego.

Działanie to skierowane jest do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 25 r.ż., z terenu Gminy Ornontowice, które uczęszczają do placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu mikołowskiego W ramach pomocy zostanie, raz w miesiącu przez 5 dni roboczych
od poniedziałku do piątku, zapewniony dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia.

  • Wyjazdy kulturalno – integracyjno – turystyczne dla osób niepełnosprawnych, opiekunów, członków rodzin.

Wyjazd skierowany do osób niepełnosprawnych, jak i opiekunów i członków ich rodzin. Umożliwiający osobom mającym trudności w uczestniczeniu w życiu kulturalnym, a tym samym społecznym, wzięcie udziału w wydarzeniach środowiska lokalnego a także zwiększenie aktywności.

Działania w ramach projektu są finansowane ze środków Jastrzębskiej Spółki Węglowa S.A. oraz Gminy Ornontowice.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul. Żabik 9/ 6 i 9, nr tel. 794 403 158 lub 32 235 45 03