ZGKiW – rachunki za wodę i ścieki

Większość mieszkańców Ornontowic reguluje swoje zobowiązania za zużytą wodę oraz  odprowadzane ścieki (tam gdzie jest kanalizacja sanitarna) w terminie do 16 dnia każdego miesiąca w formie zryczałtowanej na podstawie książeczek opłat. Jednak jest pewna grupa mieszkańców, którzy rozliczają się zgodnie ze wskazaniami wodomierzy w trzech formach:

1. Podają stan wodomierza na e-maila: oplaty@zgkiw.ornontowice.pl  i  zwrotnie otrzymują e-maila z zakodowaną fakturą w PDF-ie (kod odkodowujący fakturę to: literowy skrót zakładu oraz indywidualny numer kontrahenta np. zgkiw1111 – gdzie 1111 to przykładowy numer kontrahenta).

2. Dzwonią w godzinach 7.00 – 15.00 do ZGKiW pod numer 32 336 12 33 i telefonicznie podają stan wodomierza gdzie pracownik po wprowadzeniu danych do programu rozliczeniowego generuje fakturę i podaje rozmówcy kwotę i termin zapłaty. W indywidualnych przypadkach również po podaniu adresu e-mail przesyła fakturę na pocztę e-mail.

3. Mieszkańcy przychodzą do siedziby ZGKiW z odczytem i na miejscu jest im wystawiana faktura,  którą odbierają osobiście.

Drodzy Mieszkańcy, w związku z panującą sytuacją i ograniczeniami w kontaktach między ludźmi Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej wprowadza obostrzenie polegające na rezygnacji z trzeciej (3.) formy rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzane ścieki poprzez odwiedzanie siedziby ZGKiW i osobistego podawania stanu wodomierza.

Rozumiemy, że ta ostatnia forma rozliczeń jest często realizowana przez osoby starsze, które nie czują się na siłach by korzystać z nowoczesnych technologi komunikacji między ludźmi i internetowej obsługi operacji bankowych. W związku z powyższym zwracamy się  do młodszych członków rodzin, przyjaciół, dobrych znajomych, by w tym trudnym czasie pomóc seniorom w czynnościach związanych z uregulowaniem należności za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.  W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić na jak długo musimy wprowadzić ww. obostrzenia przyjmujemy na ten czas, że „do odwołania” o czym będziemy Państwa informować. 

Arkadiusz Pamuła
Dyrektor ZGKiW