22 kwietnia – Dzień Ziemi

Dzień Ziemi jest najbardziej znanym i najważniejszym ze świąt ekologicznych na świecie, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.

Co roku przeprowadzane są akcje ekologiczne organizowane przez Urząd Gminy czy Zespół Szkolno-Przedszkolny. Niestety zaplanowane na ten rok m.in. przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży ornontowickich placówek oświatowych nie mogą się odbyć.

Jednakże z powodu ogłoszenia stanu epidemii w kraju, obchody te można nieco inaczej – zdalnie czy indywidualne – przeprowadzić. ZSz-P ogłosił ciekawe konkursy dla swoich uczniów, szczegóły z tym związane można znaleźć na stronie: http://www.spmiarka.edu.pl/www/node/1472. Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach.

Wójt zaś zachęca każdego, by rozejrzał się wokół siebie i docenił przyrodę, z którą spotyka się na co dzień, wychodząc na swój ogród, czy idąc na spacer do lasu. Poświęćmy w tym dniu czas na bycie sam na sam z przyrodą oraz na refleksję, jaką ważną rolę odgrywa ona w naszym życiu, jaka jest piękna i ciekawa. Natomiast za przykładem jednego z pedagogów w Dzień Ziemi sprawdź, czy w Twoim domu śmieci są prawidłowo segregowane; nie wyrzucaj zepsutych rzeczy, tylko postaraj się je naprawić; myjąc zęby, zakręcaj wodę; sprawdź, czy w domu niepotrzebnie jest zapalone światło, poszukaj w domu zapisanych jednostronnie kartek, które mogą być jeszcze wykorzystane itd.