Dezynfekcja przystanków autobusowych na terenie Ornontowic

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje mieszkańców Ornontowic, że w nocy z 6 na 7 kwietnia 2020 r. zostanie przeprowadzona dezynfekcja wszystkich przystanków autobusowych (wraz z wiatami przystankowymi) na terenie Gminy.

Usługa dezynfekcji polegać będzie na rozprowadzeniu biobójczego roztworu podchloranu sodu za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego. Usługa będzie wykonywana przez firmę zewnętrzną przy użyciu specjalistycznego sprzętu i pojazdów. Prace zostaną wykonane w godzinach nocnych, co pozwoli na bezpieczne korzystanie z przystanków autobusowych w ciągu dnia, bez dodatkowych ograniczeń.

W przypadku przeprowadzenia kolejnej procedury dezynfekującej mieszkańcy zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.