Informacja dotycząca sytuacji radiacyjnej w Polsce

Informacja z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych

“W związku z pojawiającymi się nadal licznymi zapytaniami dotyczącymi rzekomego zagrożenia radiacyjnego w Polsce informujemy o bieżącej sytuacji (na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych):

„Stan na godzinę 7:00 18.04 br. w dalszym ciągu trwa dogaszenie tlącej się ściółki w strefie wykluczenia i strefie bezwarunkowego (obowiązkowego) wysiedlenia. Liczba personelu i sprzętu biorących udział w akcji uległa zmniejszeniu [UTF-8?]– obecnie jest to 716 osób oraz 113 pojazdów i statków powietrznych (3 helikoptery). Poziom promieniowania w Kijowie i obw. kijowskim oraz zawartość Cezu-137 w powietrzu pozostają w normie. Wciąż obserwowany jest jednak bardzo wysoki poziom zadymienia w Kijowie, będący przede wszystkim efektem pożarów w obw. żytomierskim. Tam płonęło prawie 4 tysięcy hektarów lasu. Stanem na godzinę 7:00 18.04 br. nie ma już obszarów objętych otwartym ogniem, ale problemem wciąż pozostaje 2,7 tysięcy hektarów tlącej się ściółki. Do gaszenia skierowano 3 samoloty An-32P i wyspecjalizowane pojazdy inżynieryjne Sił Zbrojnych UA. W akcji bierze udział 655 ludzi.”

Sytuacja radiacyjna w Polsce jest stabilna:

  • Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie zanotowały podwyższonej mocy dawki promieniowania jonizującego.
  • Stacje poboru aerozoli w powietrzu nie wskazują na zagrożenie związane z promieniowaniem jonizującym. Wszystkie te informacje wskazują na brak zagrożenia radiacyjnego.”

Dyżurny Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych, ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa, tel. 22 194 30, 22 621 02 56 FAX 22 621 02 63 WWW.paa.gov.pl