Informacja o osobach zarażonych i przebywających w kwarantannie – 22 kwietnia

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 22 kwietnia, godz. 14.00:

UWAGA!

W związku z poddaniem mieszkańca Ornontowic ponownemu badaniu i uzyskaniu wyniku ujemnego, liczba mieszkańców Gminy Ornontowice, u których stwierdzono wynik dodatni znów jest zerowa.

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 9
(7 mieszkańców Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza, 1 mieszkaniec Łazisk Górnych);

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0 (łącznie);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 2; Powiat Mikołowski: 41 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 12; Powiat Mikołowski: 81 (łącznie).


Izolacja – odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19 albo osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19.
Nadzór – odosobnienie osób zdrowych, pozostających w kwarantannie ze względu na narażenie na zakażenie, m.in. osób powracających z zagranicy.