Informacja o osobach zarażonych i przebywających w kwarantannie – 19 kwietnia

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 19 kwietnia, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 8
(6 mieszkańców Mikołowa, 1 mieszkaniec Orzesza, 1 mieszkaniec Ornontowic);

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 1 (łącznie);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 3; Powiat Mikołowski: 42 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 13; Powiat Mikołowski: 92 (łącznie).


Izolacja – odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19 albo osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19.
Nadzór – odosobnienie osób zdrowych, pozostających w kwarantannie ze względu na narażenie na zakażenie, m.in. osób powracających z zagranicy.