Informacja o osobach zarażonych i przebywających w kwarantannie – 15 kwietnia

Informacje z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 15 kwietnia, godz. 13.30:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 3 (2 mieszkańców Mikołowa oraz 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 1 (łącznie);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 14 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 3; Powiat Mikołowski: 37 (łącznie).


Izolacja – odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19 albo osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19.
Nadzór – odosobnienie osób zdrowych, pozostających w kwarantannie ze względu na narażenie na zakażenie, m.in. osób powracających z zagranicy.