Informacja o osobach zarażonych i przebywających w kwarantannie – 8 kwietnia

Informacja z PCZK Mikołów odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00:


Liczba osób ZARAŻONYCH koronawirusem SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 3 (2 mieszkańców Mikołowa oraz 1 mieszkaniec Orzesza).

Liczba osób POZOSTAJĄCYCH W KWARANTANNIE na dzień 8 kwietnia, godz. 11.00: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 41 (łącznie).


Informacja z PSSE Tychy odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 na dzień 8 kwietnia, godz. 14.00:

Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 3 (2 mieszkańców Mikołowa oraz 1 mieszkaniec Orzesza);

Liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia: Gmina Ornontowice: 0; Powiat Mikołowski: 0 (łącznie);

Liczba osób poddanych kwarantannie (izolacji) domowej: Gmina Ornontowice: 1; Powiat Mikołowski: 41 (łącznie);

Liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym: Gmina Ornontowice: 5; Powiat Mikołowski: 94 (łącznie).


– – – – – – – – – – –
Izolacja – odosobnienie osób chorych na chorobę zakaźną COVID-19 albo osób podejrzanych o chorobę zakaźną COVID-19.
Nadzór – odosobnienie osób zdrowych, pozostających w kwarantannie ze względu na narażenie na zakażenie, m.in. osób powracających z zagranicy.