Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice, w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19: