Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego: