Informacja ws. nasadzeń bzów

Jesienią ubiegłego roku, po raz kolejny przeprowadzono akcję nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców Gminy Ornontowice. W przypadku, gdy nasadzone bzy się nie przyjęły prosimy o kontakt do dnia 29 maja br. Bzy te będą podlegały reklamacji.

Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pod nr tel. 32/33-06-237.