Informacja z GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż w związku z obecną sytuacją, realizacja projektu  “SAMODZIELNI NA PRZYSZŁOŚĆ – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I CZŁONKÓW ICH RODZIN” nastąpi w terminie późniejszym.