KOMUNIKAT WÓJTA GMINY

AKTUALIZACJA !!!

Drodzy Mieszkańcy,

W związku z trwającą epidemią koronawirusa, informuję, że dostępność:

 • Urzędu Gminy;
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej;

dla mieszkańców i petentów w dalszym ciągu jest ograniczona tylko do najpilniejszych spraw niecierpiących zwłoki, wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności.

Od 4 maja Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne wracają do poprzednich godzin urzędowania, tj.: poniedziałek, wtorek i czwartek 7.00-15.00, środa 7.00-17.00, piątek 7.00-13.00.

Informujemy, że decyzja Wójta Gminy Ornontowice odnośnie terminu otwarcia:

 • publicznego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
 • ARTerii – Centrum Kultury i Promocji;
 • Gminnej Biblioteki Publicznej

zostanie podjęta nie wcześniej niż 4 maja br., w związku koniecznością dostosowania tych jednostek do wymogów sanitarnych ze względu na sytuację epidemiologiczną (aktualizacja informacji na dole komunikatu).

Boiska „Orlik” – otwarte od 4 maja w godz. 15.00-21.00, wyłącznie po uprzednim zapisaniu się (nr tel. 32 33 06 232), na maksymalnie 2 godziny dla grupy 6-osobowej, pod opieką osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego z własnym sprzętem do gier. Osoby korzystające z obiektów sportowych muszą spełniać wymogi sanitarne oraz zasady ostrożności, zgodnie z wytycznymi Ministra, a także muszą się dostosować do regulaminu korzystania z kompleksu.

Bezpłatna komunikacja gminna – wznawiamy jej funkcjonowanie od 4 maja ze skorygowanym rozkładem jazdy, tj. w dni robocze zawieszony jest kurs 3 (Ornontowice Centrum – godz. 08.09) i kurs 5 (Ornontowice Centrum – godz. 12.40). W niedziele i święta rozkład pozostaje bez zmian. W związku z aktualnymi ograniczeniami, w autobusie może przebywać maksymalnie 7 pasażerów (dla funkcjonującego obecnie taboru).

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)) – od 4 maja czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 14.00-18.00, w soboty w godz. 9.00-13.00. W środy PSZOK jest nieczynny.

Świątynia Dumania – Park Archanioła – otwarta w soboty, niedziele i święta, począwszy od 3 maja w godzinach 8.00-20.00.

Zgodnie z nowymi przepisami otwarty dla zwiedzających jest Park Gminny, natomiast w dalszym ciągu zamknięte do odwołania są: kompleks „Bulodrom”, wszystkie place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany oraz szalety gminne.

Wchodząc do Urzędu Gminy mieszkaniec musi być zaopatrzony w swoją maseczkę ochronną. Przy wejściu do urzędu będą znajdowały się środki do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki. Bezpośrednia obsługa przez pracowników Urzędu Gminy dotyczy przede wszystkim spraw związanych z:

 • rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności oraz dowodami osobistymi po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 26;
 • świadczeniami usług komunalnych po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 35;
 • administracją architektoniczno-budowlaną oraz ochroną środowiska po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numer tel. 32 330 62 29.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

 • e-mail: ug@ornontowice.pl,
 • sekretariat – tel. 32 330 62 11,
 • biuro obsługi stron – tel. 32 330 62 00,
 • portiernia – tel. 32 330 62 04.

W portierni urzędu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków do urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Z początkiem maja zostanie uruchomiony dodatkowy numer telefonu (32 330 62 09), pod którym przedsiębiorcy z terenu Gminy Ornontowice mogą uzyskać informację na temat tarczy antykryzysowej.

Przypominamy, że celem usprawnienia komunikacji z pracownikami urzędu przy realizacji spraw bieżących, funkcjonują poniżej wymienione dodatkowe skrzynki pocztowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

 • Wydział Finansowy i Budżetu – wfib@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 06; 32 330 62 07; 32 330 62 09 (podatki);
 • Wydział Organizacyjny – wo@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 11;
 • Wydział Rozwoju i Inwestycji – wrii@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 24;
 • Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami – wspigg@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 29;
 • Referat Komunalny – rk@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 35;
 • Referat Promocji i Informacji – rpii@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 25;
 • Referat Zamówień Publicznych – rzp@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 22;
 • Urząd Stanu Cywilnego – usc@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 26;
 • Biuro Rady Gminy Ornontowice – rg@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 21;
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – bizk@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 67;
 • Redakcja „Głosu Ornontowic” – glos@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 55.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP, w pozostałych przypadkach e-mail: ug@ornontowice.pl

O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy: www.ornontowice.pl

AKTUALIZACJA (4.05.2020R.)

Decyzją Wójta Gminy Ornontowice i po konsultacji z inspektorem sanitarnym, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach będzie OTWARTA DLA CZYTELNIKÓW od 6 maja 2020 r.

Decyzją Wójta Gminy publiczne przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach, od 6 maja będzie nadal zamknięte do odwołania. 

Z wyrazami szacunku i z życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice