Komunikat Wójta Gminy z 6 kwietnia

Drodzy Mieszkańcy

W związku koniecznością dostosowania gminnych instytucji do nowych wytycznych ze względu na stan epidemii chorobą COVID-19 informujemy, że Urząd Gminy jak i wszystkie gminne jednostki organizacyjne w dalszym ciągu są do odwołania zamknięte dla mieszkańców. W urzędzie przebywa ograniczona ilość pracowników, realizujących kluczowe obowiązki, a większość spraw załatwiana jest w sposób zdalny. Dlatego rekomendujemy ograniczenie przychodzenia do urzędu tylko w najpilniejszych sprawach niecierpiących zwłoki. W pierwszej kolejności należy bezwzględnie kontaktować się telefonicznie lub mailowo. Od 6 kwietnia do odwołania funkcjonowanie Urzędu Gminy zostało dodatkowo ograniczone, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

W portierni Urzędu Gminy w dalszym ciągu funkcjonuje biuro podawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków zarówno do Urzędu Gminy, jak i do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, w podanych wyżej godzinach.

Jednocześnie przypominamy, że znajdujący się w tym samym budynku oddział bankowy prowadzi obsługę klienta od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00, a w godzinach pomiędzy 10.00 a 12.00  oddział bankowy obsługuje tylko osoby powyżej 65 roku życia.

Przypominamy, że zamknięte do odwołania są również „Świątynia Dumania – Park Archanioła”,  kompleksy Orlik, kompleks „Bulodrom”, wszystkie place zabaw oraz szalety gminne. Zakaz wstępu do odwołania dotyczy także Parku Gminnego oraz wszystkich siłowni zewnętrznych. Zawieszona zostaje także bezpłatna komunikacja gminna.

PRZYDATNE DANE KONTAKTOWE:

 1. Urząd Gminy – e-mail: ug@ornontowice.pl, tel. 32 330 62 04; 
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – e-mail: zgkiw@xl.wp.pl, tel. 32 336 12 33;
 3. 602 573 096 – dyspozytor funkcjonujący w sytuacjach alarmowych po godzinie 14.00;
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – e-mail: gops@ornontowice.pl, tel. 32 235 45 03;
 5. 794 403 158 – pracownik funkcjonujący w sytuacjach wymagających zapewnienia wsparcia, w szczególności osobom samotnym po 70 roku życia, niepełnosprawnym oraz przebywającym na kwarantannie, który przyjmuje zapotrzebowanie zakupu niezbędnych artykułów spożywczych oraz wykupu lekarstw na receptę;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny – e-mail: zsp@ornontowice.edu.pl, tel. 32 235 50 16;   
 • Arteria – Centrum Kultury i Promocji – e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl;
 • Gminna Biblioteka Publiczna – e-mail: biborn@interia.pl;
 • Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna – e-mail: swietlica@spwit.ornontowice.pl;
 • Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych – e-mail: zup.ornontowice@gmail.com;
 • PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) – tel. 32 723 16 41 – czynny wyłącznie we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 16.00 oraz w  soboty w godz. 9.00-13.00.
 • Gminny Ośrodek Zdrowia (pracuje od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin, tj. 8.00 – 18.00) – rejestracja telefoniczna (od godz. 7.30): tel. 32 235 50 15 oraz 32 428 17 32. Bardzo wyraźnie rekomendujemy aż do odwołania unikania osobistych wizyt w poradni!

Ponadto informujemy, że celem usprawnienia komunikacji z pracownikami Urzędu Gminy przy realizacji spraw bieżących, zostały uruchomione poniżej wymienione dodatkowe skrzynki pocztowe do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP lub SEKAP, w pozostałych przypadkach e-mail: ug@ornontowice.pl

 1. Wydział Finansowy i Budżetu – wfib@ornontowice.pl
 2. Wydział Organizacyjny – wo@ornontowice.pl
 3. Wydział Rozwoju i Inwestycji – wrii@ornontowice.pl
 4. Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami – wspigg@ornontowice.pl
 5. Referat Komunalny – rk@ornontowice.pl
 6. Referat Promocji i Informacji – rpii@ornontowice.pl
 7. Referat Zamówień Publicznych – rzp@ornontowice.pl
 8. Urząd Stanu Cywilnego – usc@ornontowice.pl
 9. Biuro Rady Gminy Ornontowice – rg@ornontowice.pl
 10. Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – bizk@ornontowice.pl

Z wyrazami szacunku i z życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice