Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie konsultacji (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice, w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.