Konsultacje projektu uchwały

Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzica z dziećmi w wieku do lat 3:

Ogłoszenie konsultacji (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzica z dziećmi w wieku do lat 3: